Drog- och alkoholpolicy

1. Introduktion

Den här policyn gäller Eurekha och alla delar inom organisationen, alla aktiviteter och evenemang. Policyn omfattar alla arrangemang som anordnas av Eurekha, personer som representerar Eurekha samt verksamhet i Eurekhas lokaler.

 

Ett av Eurekhas huvudområde är att arbeta med studiesocial verksamhet för

studenterna. I en del av denna verksamhet finns det alkohol och med denna policy vill vi säkerställa att även verksamhet med alkohol är en trygg och säker plats för studenterna och att oavsett inställning till alkohol så ska alla känna sig välkomna. Alkohol- och drogpolicyn ska tydliggöra och förklara organisationens avståndstagande från olagliga droger och verka för en sund relation till alkohol. Vid aktivt medlemskap och/eller deltagande vid något av Eurekhas evenemang ålägger sig individen att följa denna policy. Vid överträdelse av följande policy har Eurekha rätt att vidta vidare åtgärder.

 

Eurekhas inställning till alkohol och droger

Eurekha accepterar inte att:

● alkoholkonsumtion sätts i centrum vid våra aktiviteter och event.

● personer som är märkbart berusade serveras alkohol.

● individens integritet ej respekteras, till exempel genom grupptryck eller alkoholhets.

● olagliga droger förekommer i någon form.

 

Åtagande

Eurekha ska verka för att:

● festverksamhet genomsyras av en sund och mogen inställning till alkohol.

● alla aktiviteter och event erbjuder alkoholfria alternativ.

● de som är involverade i aktiviteter och event där alkoholförsäljning förekommer för Eurekhas räkning ska ha informerats om den här policyn och se till att den efterlevs.

 

2. Vid representation

Eurekha ska verka för att:

● vid arrangemang som är kopplade till Eurekha och/eller Högskolan i Halmstad där

det serveras alkohol ska de förtroendevalda och eventuella kommittéer kopplade till Eurekha, dricka ansvarsfullt och föregå med gott exempel.

 

3. Ansvar

Eurekhas styrelse

Styrelsen har ett övergripande ansvar för Eurekhas verksamhet, därav ansvarar styrelsen för att:

● informera om policyn samt se till att den efterlevs.

● personer engagerade inom Eurekha får relevant utbildning om alkohol och droger vid behov.