top of page

Drog- och alkoholpolicy

1. Introduktion

Den här policyn gäller Eurekha och alla delar inom organisationen, alla aktiviteter och evenemang. Policyn omfattar alla arrangemang som anordnas av Eurekha, personer som representerar Eurekha samt verksamhet i Eurekhas lokaler.

 

Ett av Eurekhas huvudområde är att arbeta med studiesocial verksamhet för studenterna. I en del av denna verksamhet förekommer alkohol och med denna policy vill vi säkerställa att även verksamhet med alkohol är en trygg och säker plats för studenterna och att oavsett inställning till alkohol så ska alla känna sig välkomna. Alkohol- och drogpolicyn ska tydliggöra och förklara organisationens nolltolerans mot olagliga droger och verka för en sund relation till alkohol. Vid aktivt medlemskap och/eller deltagande vid något av Eurekhas evenemang ålägger sig individen att följa denna policy. Vid överträdelse av följande policy har Eurekha rätt att vidta åtgärder. Åtgärder som vidtas beror på överträdelsens allvarlighetsgrad och görs enligt följande ordning: 

  1. Avlägsnade från event samt skriftlig/formell varning

  2. Avslut av medlemskap

  3. Polisanmälan 

 

Erhålls tre (3) varningar under ett (1) verksamhetsår vidtas nästa åtgärd i ordningen. Överträdelse som involverar droger leder alltid till samtliga åtgärder.

 

Eurekhas inställning till alkohol och droger

Eurekha accepterar inte att:

● alkoholkonsumtion sätts i centrum vid våra aktiviteter och event.

● personer som är märkbart berusade serveras/dricker alkohol.

● individens integritet ej respekteras, till exempel genom grupptryck eller alkoholhets.

● olagliga droger förekommer i någon form.

 

Åtagande

Eurekha ska verka för att:

● festverksamhet genomsyras av en sund och mogen inställning till alkohol.

● alla aktiviteter och event erbjuder alkoholfria alternativ.

● de som är involverade i aktiviteter och event där alkoholförsäljning förekommer för Eurekhas räkning ska ha informerats om den här policyn och se till att den efterlevs.

 

2. Vid representation

Eurekha ska verka för att:

● vid arrangemang som är kopplade till Eurekha och/eller Högskolan i Halmstad där

det serveras alkohol ska de förtroendevalda och eventuella kommittéer kopplade till Eurekha, dricka ansvarsfullt och föregå med gott exempel.

 

3. Ansvar

Eurekhas styrelse

Styrelsen har ett övergripande ansvar för Eurekhas verksamhet, därav ansvarar styrelsen för att:

● informera om policyn samt se till att den efterlevs.

● personer engagerade inom Eurekha får relevant utbildning om alkohol och droger vid behov.

bottom of page