top of page
högkoslan 2.jfif

Eurekha 2023

Event | Föreläsningar | Studiehjälp

Vad vill du göra?

Vi i Eurekhas styrelse vill att din studietid ska bli så bra som möjligt, tveka därför inte att kontakta oss om det är något du undrar över.

Ta del av allt vi har att erbjuda dig! Att bli medlem är enkelt och helt kostnadsfritt.

Vi har en gemensamhetslokal på Erik Olsons gata 4 i Halmstad. Lokalen finns tillgänglig att hyra för våra registrerade medlemmar.

Om Eurekha

Eurekha är en studentförening som omfattar ekonomiprogrammen på Högskolan i Halmstad. Eurekha tillhör S.E.R.O, Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation och finns för att underlätta för och engagera studenter.

Vi arrangerar fester och event, föreläsningar, räknestugor samt hjälper studenter få ut VG-tentor. Med andra ord gör vi ekonomistudenternas studietid lite bättre!


Vårt kontor ligger på andra våningen i S-huset. Vi har öppet 12-13 varje tisdag, onsdag och torsdag. Välkomna in för att hämta ut VG-tentor, få information eller bara dricka en kopp kaffe och hänga med vår härliga styrelse!


Vårt medlemskap är helt kostnadsfritt och är giltigt fram till varje årsskifte. Du blir medlem via appen Hitract. Medlemskap krävs för att få delta på alla våra event och aktiviteter. 

Aktuell information uppdateras främst på vår instagram @eurekhahh eller på Hitract så följ oss där! Du vill inte missa något!

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • TikTok
Om oss

Eurekha är en ideell intresseförening som är fackligt, religiöst och partipolitiskt obunden.

Styrelsefoto.jpg
Kontakta oss

STYRELSEN 2023

Vi består av 13 ledamöter och 1 suppleant.
Styrelsen sitter i ett kalenderår och tillsätts på årsmötet i november varje år.

Kontaktuppgifter till varje ledamot hittar du här nedanför.

EUREKHA 2023

Gabbi.png

Utbildningsutskottet fungerar som en länk mellan medlemmarna och skolledningen. Utskottet har månadsvisa möten med programansvariga, anordnar evenemang som räknestugor och tentafrukostar samt ansvarar över deltävlingen i SM i ekonomi.

Gabriella Kanmert

Utbildningsutskottet

Jennifer Jansson

Ordförande har det största ansvaret över föreningen och är ansiktet utåt. Som ordförande ska man kalla till möten, skriva dagordning, ansöka om projektstöd samt sköta kontakten med S.E.R.O. och andra föreningar.

Jennifer Jansson

Ordförande

Amina.png

Utbildningsutskottet fungerar som en länk mellan medlemmarna och skolledningen. Utskottet har månadsvisa möten med programansvariga, anordnar evenemang som räknestugor och tentafrukostar samt ansvarar över deltävlingen i SM i ekonomi.

Amina Mabrouk

Utbildningsutskottet

Daniel.png

Vice ordförande är ordförandens högra hand. Presidiet samarbetar mycket och jobbar nära. Vice ordförande stöttar upp när ordföranden inte kan närvara och hjälper självklart till med allt som kommer ordförande och resterande styrelse till hands.

Daniel Berggren

Vice ordförande

Otto.png

Näringslivsutskottets främsta uppgift är att koppla samman näringslivet med oss studenter. Främst med våra samarbetspartners som är Nordea, KPMG och AKAVIA. Utskottet anordnar föreläsningar och workshops för medlemmarna.

Otto Genemo

Näringslivsutskottet

Elin.png

Näringslivsutskottets främsta uppgift är att koppla samman näringslivet med oss studenter. Främst med våra samarbetspartners som är Nordea, KPMG och AKAVIA. Utskottet anordnar föreläsningar och workshops för medlemmarna.

Elin Månsson

Näringslivsutskottet

Hannah.png

Sociala utskottet ansvarar för de sociala eventen på Högskolan. I styrelsearbetet ingår främst planering och utförande av event. Utskottet förenar medlemmarna genom turneringar, banketter och fester.

Hannah Persson

Sociala utskottet

Lucas.png

Sociala utskottet ansvarar för de sociala eventen på Högskolan. I styrelsearbetet ingår främst planering och utförande av event. Utskottet förenar medlemmarna genom turneringar, banketter och fester.

Lucas Rebensdorff

Sociala utskottet

Emelie.png

Marknadsutskottet har hand om all marknadsföring i föreningen och alla sociala medier. Utskottet jobbar främst med Instagram, Facebook, Linked-IN och TikTok. Marknadsutskottet har även den främsta kontakten med medlemmarna.

Emelie Rönnqvist

Marknadsutskottet

Krusse.png

Marknadsutskottet har hand om all marknadsföring i föreningen och alla sociala medier. Utskottet jobbar främst med Instagram, Facebook, Linked-IN och TikTok. Marknadsutskottet har även den främsta kontakten med medlemmarna.

Jennifer Krusing

Marknadsutskottet

Oscar.png

Ekonomiansvarig har huvudansvaret för föreningens ekonomi. Det ingår att vara med och ta viktiga ekonomiska beslut, budgetera och sköta den löpande bokföringen.

Oscar Nygård

Ekonomiansvarig

Michelle 2.jpg

Sekreterare har som huvuduppgift att skriva protokoll under styrelsemötena. Ansvaret innebär även att ha hand om VG-tentor samt bokningar som rör Eurekhalokalen.

Michelle Revtorp

Sekreterare

Hanna.png

Art Director har ansvar för den grafiska profilen, det innebär: redigering av hemsidan, skapa inlägg till våra sociala medier samt fota alla event. 

Hanna Veres

Art Director

Aidyn.png

Suppleant har som primärt uppdrag att hjälpa utskotten med det som är aktuellt. Det ingår även att köpa in det som behövs till Eurekhakontoret.  

Aydin Zadeh

Suppleant

SAMARBETE KONTAKT

Samarbetspartners

Eurekhas arbete är möjligt tack vare våra fantastiska samarbetspartners. Förutom ett ekonomiskt stöd så bidrar de även med utbildningar, föredrag och inspiration för oss och våra medlemmar.

kpmg-logo.png
nordea logga.png
1. Akavia centrerad, vit logotyp, utan b
Samarbetspartners
Hitta hit
bottom of page