top of page

Utbildningsmöte 

Datum: 2024-02-14

Tid: 9:00 - 10:00

Plats: B205

Närvarande: 

Per-Ola Ulvenblad, Universitetsadjunkt, FIH 

Marielle Bock, Student- och doktorandombud 

Svitlana Nardus, Programansvarig BFE (teams) 

Vjollca Turjaka, Programansvarig EKP och CEK

Clara Persson, Utbildningsutskottet, Mjölner  

William Larsson, Utbildningsutskottet, Mjölner

Maja Jönsson, Utbildningsutskottet, Eurekha

Jakob Lundqvist, Utbildningsutskottet, Eurekha


 

Informations- och diskussionspunkter

 

1. Synpunkter / frågor från studenter

1.1 Utbytesterminer och bristande information 

Medlemmarna upplever att det är dålig information om utbytesår och att det är svårt att veta vem och hur man kontaktar om frågor. 

 

Svar: Programansvariga har framfört synpunkterna till den internationella avdelningen som måste bli bättre på att informera om möjligheten till utbytestermin. En anledning till problemet är att en anställd på den internationella avdelningen har slutat vilket har orsakat att de har varit underbemannade. Nu har det anställt en ny person och hoppas att det blir bättre. 

 

Programansvariga jobbar hårt för att det ska bli enklare för studenterna att söka till utbytesterminer. Arbetet pågår för fullt och tanken är att hitta 5 partners och erbjuda ett kurspaket. Detta kommer ta tid men arbetet är igång. Programansvariga försöker informera så gott det går men har inte svar på alla frågor. Börjar att informera redan från år 1. 


 

1.2 Kursen Organisation & Ledarskap

Många medlemmar tycker att det är svårt att förstå hur man får poäng på tentan. Medlemmarna tycker att det borde finnas tydliga bedömningskriterier som visar hur man får poäng. 

 

Svar: Programansvariga är medvetna om problematiken. Som student bör man ta upp bedömningen direkt med läraren för att sedan maila till Per-Ola och programansvarig för programmet om man fortfarande känner sig orättvist bedömd. Studenter kan kontakta Marielle Bock för rådgivning om man upplever (och har underlag) att man blivit bedömd på annat sätt än en kurskamrat. Hon kan bistå med att göra en objektiv bedömning i de olika svaren (utan ämneskunskap) och försöka avgöra huruvida svaren är desamma eller ej. Om de är likvärdiga kan hon hjälpa till att formulera en begäran om omprövning, men studenten är den som måste officiellt skicka in begäran osv. Hon är en stödfunktion i processen, men kan inte driva något själv. 

Som student har man även rätt till att begära en ny examinator om man har blivit underkänd 2 gånger. Man kan också gå direkt till akademin och göra en omprövning. 

 

Det finns betygskriterier som examinatorn ska utgå ifrån när hon bedömer tentorna och ska följas. Per-Ola kan kolla statistiken och hålla koll på utvecklingen. När vi i föreningarna får in tentor som är orättvist bedömda sammanställs dem och skickas in till programansvariga direkt.

1.2.1 Anonyma tentor 

Man måste skriva namn och personnummer på hemtentan på Blackboard. Många anser att tentan måste vara fullständig anonym.

 

Svar: Det är bara salstentor som kräver anonyma koder. Systemet som används nu för hemtentan tillåter inte denna möjlighet. 


 

1.3 Uppdaterad kurslitteratur

Kurslitteraturen i Blackboard borde uppdateras kontinuerligt för att förebygga onödiga köp. 

 

Svar: Det är svårt för programansvariga att granska och hålla koll på om författaren har skrivit en ny bok och därför står det nästan alltid att man ska ha den senaste upplagan. 

 

All kurslitteratur som finns med i kursplanen är relevant för att klara kursen. Ibland har föreläsare egna övningar på Blackboard och att övningsboken är material som man får öva på själv. 


 

1.4 Ändring i kursplanen år 1 i BFE

Studenterna upplever en mindre belastning på hösten och en högre belastning på våren och vill ha en mer jämn fördelning.

Svar: Kurser som läses parallellt ska vara på 7,5 hp. En kurs ska inte ta mer tid än den andra kursen. Synpunkterna ska framföras i skrift till programansvarig i BFE för att sedan kolla över vad som är möjligt och om man kan omstrukturera. 


 

1.5 Möjlighet till ekonomie kandidat i BFE

Några kurser togs bort då man inte längre kan få en kandidat. Många undrar om möjligheten finns att lägga till några kurser.

 

Svar: 

Detta ska också framföra skriftligt till programansvarig i BFE för att sedan kolla om möjligheten finns att lägga till några kurser.

 

1.6 Praktik

Det finns ett stort intresse av att ha praktik under utbildningen då man får möjligheten till att få kontakt med olika företag. 

 

Svar: De som har praktikmöjligheter är IMP och civilekonom. Studenterna har en valfri 15 hp där man kan välja praktik och då är det upp till studenten själv att hitta praktik. Programansvariga kan ta upp detta vidare och önska denna möjlighet för BFE också. 


 

3. Övrigt

3.1 Eurekha, samarbete med skolan gällande deras föreläsningar

Skolan anordnar inspirerande föreläsningar men upplever inte lika hög deltagarnivå om man jämför med Eurekhas evenemang. 

 

Svar: Styrelsen i Eurekha vill gärna gå med på ett samarbete, men ser gärna att man kan komma överens om något i utbyte. Krista som är kommunikatör tar kontakt med Elin som är ordförande i Eurekha för att komma fram till ett samarbete med styrelserna. 


 

3.2 SM i ekonomi 

Programansvariga tycker att det är superkul att SM i ekonomi kommer att vara på Halmstad Högskola i år och vill gärna vara med i arrangemanget. 


Svar: Eurekha tar upp detta med projektgruppen för SM i ekonomi, men ser fram emot att ni kommer att vara med.

bottom of page