Vice ordförande Utbildningsutskottet

Filippa Heberlein
Vice Ordförande för Utbildningsutskottet
viceutbildning@eurekha.se

Jag valde att engagera mig i Eurekha och utbildningsutskottet eftersom  jag tycker att det är ett väldigt betydelsefullt utskott då jag anser att relationen mellan studenter, föreläsare och studierektorer är en viktig länk för att studietiden skall bli så bra som möjligt. Jag tycker att det är viktigt att studenterna ska kunna vara med och påverka sin utbildning, därför ligger det i mitt yttersta intresse att studenterna är medvetna om att utbildningsutskottet finns till deras förfogande! Det är min uppgift att tillsammans med ordförande i utbildningsutskottet sköta utbildningsbevakning, bedriva pilotkurser och exempelvis åsiktsdagar.
 

Min framtidsvision är att det ska bli en självklarhet för alla ekonomstudenter att vända sig till utskottet om något känns fel eller inte går rätt till vad gäller deras utbildning, och att de skall känna ett det steget leder processen vidare till förhoppningsvis positiva resultat. Detta ska bidra till att studenterna känner sig tillfredsställda med sin studietid och sin utbildning.