Sekreterare

Jacob Söderström
Sekreterare
sekreterare@eurekha.se

Jag är med och engagerar mig i Eurekha för att jag vill påverka min studietid samt utvecklas som människa. Jag har fått massor av nya erfarenheter och kontakter sedan jag började engagera mig i föreningen.

Mina huvudsakliga arbetsuppgifter i Eurekha består av att sköta medlemshanteringen, föra protokoll samt bistå de olika utskotten vid behov. Det faller även på min roll att ha en ordnad struktur på våra VG-tentor. Mina mål med mitt arbete är att ha tydliga protokoll som även utomstående lätt kan ta del av, samt behålla den fina strukturen vi har tagit fram för våra VG-tentor, jag arbetar även för att öka vårt medlemsantal.

Min vision med Eurekha är att alla ekonomstudenter på högskolan i Halmstad ska vilja vara med i Eurekha och att de vill delta på eventen vi anordnar.