Ordförande Utbildningssutskottet

Katarina Karanovic
Ordförande för Utbildningsutskottet
utbildning@eurekha.se

Anledningen till att jag valde att engagera mig i Eurekha är för att jag fick en inblick av hur mycket vi studenter kan påverka vår utbildning. Jag anser att vi studenter ska erbjudas bästa möjliga utbildning och med hjälp av Eurekha har studenterna den slagkraft som krävs för att påverka studierelaterade frågor.

Mitt arbete i Eurekha handlar bland annat om att skapa en kontakt med studenterna för att undersöka om alla trivs med sin utbildning. Om det dyker upp problem är målet att hitta en lösning som leder till en förbättring. Det är viktigt att studenterna vet om att de kan komma med åsikter angående sin utbildning och att detta kan leda till en förändring mot det bättre.

Min vision i utskottet är att alla studenter ska gå ut med en examen som de känner sig fullt nöjda med.