Utbildningsutskottet

Ordförande, utbildningsutskottetjoel2
Joel Lindberg

1.Vad innebär din roll som ordförande i utbildningsutskottet?
Rollen som ordförande i utbildningsutskottet innebär att lyfta studenternas åsikter och synpunkter på sin utbildning så att akademin vet vad de kan förbättra. Det handlar också om att på olika sätt se till att medlemmarna får ut så mycket som möjligt av sina studier. Mina största ansvarsområden under året har varit att anordna räknestugorna och Halmstads deltävling i SM i Ekonomi.

2.Vad är det roligaste med att sitta på just er post?
Det roligaste med min post är att göra något som medlemmarna verkligen har värde av och hjälpa dem igenom tunga kurser. Styrelsearbetet är otroligt givande det med, det är riktigt kul att se allt engagemang som finns i föreningen och att hjälpa till lite med allt möjligt.

3. Varför sökte ni denna post och har era förväntningar på rollen uppfyllts? Om nej, vad skilde sig?
Jag sökte rollen för att engagemang i många fall är mer utvecklande än bara studierna och jag hade tid över som jag ville utnyttja på bästa sätt. Innan jag tog över posten förväntade jag mig att skolan skulle vara ganska ointresserad av vad vi förde fram. Det visade sig istället att de ser Eurekha som något väldigt viktigt för studenterna och faktiskt bryr sig om vad vi tycker.

Vice ordförande, utbildningsutskottettilda
Tilda Brönnert

1. Vad innebär din roll som vice ordförande i utbildningsutskottet?
Som vice ordförande i utbildningsutskottet har du nära kontakt med både elever och lärare. Din uppgift är att agera som en kanal mellan dem och får möjlighet att påverka och förändra till elevernas bästa. Utbildningsutskottet anordnar räknestugor och SM i ekonomi.

2.Vad är det roligaste med att sitta på just er post?
Att du kan påverka och känner att din röst blir hörd och du får möjlighet att hjälpa studenterna. Att anordna SM i ekonomi var väldigt kul och att posten är så pass bred att du lätt kan utforma ditt år själv med event, räknestugor och lyfta de frågor som är aktuella.

3.Varför sökte ni denna post och har era förväntningar på rollen uppfyllts? Om nej, vad skilde sig?
Jag sökte till posten för att jag såg hur mycket utskottet kunde påverka och förändra. Att lärarna lyssnar och tar till sig och att det faktiskt ger resultat. Jag förväntade mig inte den uppskattningen vi fått från räknestugorna, men det är superkul att så många tycker de är ett bra komplement till den vanliga undervisningen.

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Sekreterare & Ekonomiansvarig

Sekreterareamanda
Amanda Nilsson Angelstedt

1. Vad innebär er roll som sekreterare?
Rollen som sekreterare innebär att man har ansvar för protokollskrivningen under styrelsemöten och andra möten i samband med Eurekha-verksamheten. Man har även ansvar för Eurekha-lokalen, VG-tentor samt andra mindre administrativa uppgifter kring föreningen.

2. Vad är roligast med att sitta på just er post?
Att sitta som sekreterare och styrelsemedlem i Eurekha är en jätterolig uppgift då man får träffa många ekonomstudenter och har chansen att påverka studenternas tid på HH till något bättre! Man får en bra inblick i hur en förening drivs och hur man kan utveckla den verksamheten. Att få träffa och lära känna engagerade studenter, både i och utanför Halmstad, är nog det allra mest positiva!

3. Varför sökte ni denna post och har era förväntningar på rollen uppfyllts? Om nej, vad skilde sig?
Jag sökte rollen för att jag var intresserad av att engagera mig under min studietid och sekreterare var en post som jag kände jag både skulle tycka vara rolig och hinna med. Mina förväntningar har toppats då man har fått ut så mycket mer av styrelseåret än förväntat. Att sitta som sekreterare i en styrelse innebär så mycket mer än att skriva protokoll.

Ekonomiansvarigandreas
Andreas Knutsson

1. Vad innebär er roll som sekreterare?
Rollen som ekonomiansvarig innebär att man sköter föreningens bokföring, betalningar, fakturering samt alla andra ekonomirelaterade uppgifter.

2. Vad är roligast med att sitta på just er post?
Att man har fullt ansvar över alla delar av ekonomin vilket gör att man får en väldigt bra bild av hur allt hänger ihop samt fungerar och därmed lär sig väldigt mycket.

3. Varför sökte ni denna post och har era förväntningar på rollen uppfyllts? Om nej, vad skilde sig?
Jag kände många som var styrelsemedlemmar föregående år och det verkade vara en väldigt rolig och givande upplevelse, vilket det också har varit. Arbetsuppgifterna har varit ungefär som jag väntade mig men man får verkligen se hur mycket jobb det är bakom kulisserna av att sitta med i en styrelse.

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Sociala utskottet

Ordförande, sociala utskottetpatricia
Patricia Aronsson

Vad innebär er roll som ordförande i sociala utskottet?
Som ordförande i sociala utskottet jobbar jag tillsammans med vice för att planera och genomföra olika typer av events och därigenom skapa en rolig studietid för medlemmarna. För att engagera medlemmarna finns det möjlighet att delta i projektgrupper där ordförande och vice finns till som stöd genom att hjälpa och bolla idéer.

Vad är roligast med att sitta på just er post?
Det som är roligt med sociala utskottet är att man får påverka vilka events som ska planeras in under året och anordna aktiviteter och festligheter för medlemmarna som uppskattas. Lyckade events ger en riktigt go känsla!

Varför sökte ni denna post och har era förväntningar på rollen uppfyllts? Om nej, vad skilde sig?
Jag sökte rollen i sociala utskottet för att jag ville vara med och anordna events som påverkar mitt och medlemmarnas studentliv samt se hur det fungerar att engagera sig i en organisation som Eurekha. Man förväntade sig att man under aktiviteter och fester skulle ha det övergripande ansvaret och se till så att allt fungerar. Att anordna events är inte alltid en dans på rosor då man ofta stöter på problem som måste lösas.

Vice ordförande, sociala utskottetjulia
Julia Carlsson

Vad innebär er roll som ordförande i sociala utskottet?
Min roll går ut på att leverera ett så fulländat event till våra medlemmar som möjligt. Jag och Ordförande i Sociala utskottet arbetar nära varandra. Vi bollar idéer och hjälps åt med årens event, ibland med stöd av styrelsen eller projektgrupper. Det handlar om att samordna, delegera och planera. Min post innebär att se och fixa detaljer ingen annan ser för att maximera våra event och såklart tagga igång våra medlemmar.

Vad är roligast med att sitta på just er post?
Sociala utskottet är roligast pga. den förväntan man känner inför ett event och uppskattningen man får samt glädjen man känner efter ett lyckat sådant!

Varför sökte ni denna post och har era förväntningar på rollen uppfyllts? Om nej, vad skilde sig?
”Om jag hade pengar och hjälpen som behövdes, vad skulle jag göra för fester?” Jag sökte posten för att jag gillade den idén och ville testa min förmåga. Jag förväntade mig att rollen innebar ett visst ansvar under festerna. Däremot förväntade jag mig inte att rollen handlade så mycket om ledarskap. I många fall har jag fördelat arbetsuppgifter, hanterat frågor samt upptäckt och rett ut problem.

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Ordförande & viceordförande

Vad innebär de olika posterna egentligen i Eurekha? Först ut är intervjuer med ordföranden & vice ordförande och hur de ser på sin roll inom föreningen.

Ordförande agnes
Agnes Hansson

Vad innebär din roll som ordförande?
Min roll som ordförande innebär att jag tillsammans med vice har det yttersta ansvaret för föreningen och dess verksamhet. Vi sammankallar till möten, gör dagordningar, nyhetsbrev och ser till att vi sköter vår verksamhet utifrån våra stadgar. Vi representerar föreningen utåt mot företag, sero och andra externa parter.

Vad är det roligaste med att vara ordförande i Eurekha?
Det absolut roligaste är att få samarbeta med hela vår härliga styrelse, och se andra växa när de genomför projekt som de lagt mycket tid och planering kring. Dessutom får man ett helhetsperspektiv eftersom man har ett finger i alla olika delar av organisationen.

Varför sökte du posten som ordförande och har rollen som ordförande motsvarat dina förväntningar? Om inte, vad skilde sig?
Jag sökte till posten som ordförande för att jag tycker om att arbeta tillsammans med människor, gillar att ha översyn och se hela processen från planering till genomförande. Dessutom är jag inte sen med att backa inför utmaningar. Mina förväntningar inför året överensstämmer relativt bra med verkligheten, då det innebär mycket arbete och många utmaningar men samtidigt är fantastiskt roligt. Jag har fått lära mig att snabbt sätta mig in i olika situationer och hjälp till att fatta beslut utifrån vad som är bäst för föreningen och styrelsen.

Vice ordförande sara
Sara Andén

Vad innebär din roll som Vice ordförande?
Huvudsakliga uppgiften är att hjälpa Ordförande med saker som behöver fixas t.ex. dagordningar, nyhetsbrev, reseersättningar, projektstöd och formella saker som behöver fixas när man är en ekonomförening. Man ska också ha en övergripande koll på både vad som händer i föreningen och i det olika utskotten. Det är en roll där man får vara lite flexibel och beredd att rycka in!

Vad är det roligaste med att vara Vice ordförande i Eurekha?
Att det är så mycket varierande uppgifter, eftersom man är med på ett hörn i alla utskotten, och att man hela tiden har en bra helhetsbild av vad som sker i föreningen. Det passar bra för mig som är lite kontrollfreak.

Varför sökte du posten som ordförande och har rollen som ordförande motsvarat dina förväntningar? Om inte, vad skilde sig?
Jag tycker att rollen som Vice Ordförande var väldigt diffus när jag sökte den så jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Men man växer in i sina uppgifter och jag tycker att det är en otroligt rolig roll! Jag trodde nog att jag skulle ha mer kontakt med företag och externa parter, men jag har mest haft kontakt med de andra styrelsemedlemmar och medlemmarna men det har varit väldigt roligt.

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Valberedning 2016

Tiden går fort när man har roligt och snart är det dags att välja ny styrelse till Eurekha!

Nytt för i år är att vi valt en valberedning som består av Fanny Sandberg, Oskar Mann och Sofie Tover. Deras uppgift är att göra processen smidigare och mer oberoende. Välkommen med din ansökan senast den 1 november genom att skriva en kort presentation vem du är, varför du söker till Eurekha och vilken post du är intresserad av. Du kommer därefter bli kontaktad för ett personligt möte. Kom ihåg att det även går bra att nominera en kompis!

Ansökan och frågor skickas till valberedning@eurekha.se

Den nya styrelsen röstas in under årsmötet den 17 november, så se till att komma för att utnyttja er rösträtt som medlem och för att kunna påverka vilka ni vill se i den nya styrelsen.

De poster som är öppna för att söka till är följande:

ORDFÖRANDE
VICE ORDFÖRANDE

EKONOMIANSVARIG
SEKRETERARE

ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET
VICE ORDFÖRANDE UTBILDNINGSUTSKOTTET

ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET
VICE ORDFÖRANDE NÄRINGSLIVSUTSKOTTET

ORDFÖRANDE MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
VICE ORDFÖRANDE MARKNADSFÖRINGSUTSKOTTET
ART DIRECTOR

ORDFÖRANDE SOCIALA UTSKOTTET
VICE ORDFÖRANDE SOCIALA UTSKOTTET

14523075_1133523953421934_5785644673623887100_n

 

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Nollning 2016

Välkomna tillbaka till höstterminen 2016!

Även fast skolan inte riktigt har satt igång ännu så är vi i Eurekha redan igång med årets arbete. Under nollningen hittar ni oss på torsdag kväll på Bolmensplanen där vi anordnar en förfest för alla EKP/IMP/BFE & BYGG-nollor samt under lördagen på samma plats där vi anordnar ”Ekonombollen”. På plats på lördagen gästas vi även utav Civilekonomerna. Mycket roligt tycker vi från Eurekha att få vara en del utav nollningen!

Sen kan vi även meddela att försäljningen utav Hawaii-biljetterna kommer att starta i samband med Ekonombollen. Så vill ni säkra er biljett och följa med på årets resa till Hawaii så ses vi på lördag!

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Vårterminen 2016

Nu börjar vårterminen lida mot sitt slut och vi i Eurekha har hunnit med en hel del under terminens gång! Så här kommer en liten sammanfattning på vad varje utskott har pysslat med!

Marknadsutskottet såg till att Eurekha blev med snapchat! Här får våra medlemmar följa med lite ”bakom kulisserna” och se alla förberedelser inför evenemang, när vi åker på konferenser och annat skoj! Vi har även fortsatt leverera snygga affischer tack vare vår bästa Art Director och självklart marknadsför vi alla våra evenemang och happenings på marknadskanaler såsom Facebook & Instagram.

Sociala utskottet har sett till att vi har kunnat erbjuda våra medlemmar roliga fester med olika teman. Vi har hunnit med att besöka USA på collegefesten, deltagit i Tour de Halmstad och ska snart fira in sommaren på den årliga sommarfesten. Sen självklart har de med hjälp utav en projektgrupp anordnat examensbanketten.

Utbildningsutskottet har hållit i deltävlingen i SM i ekonomi och sett till att medlemmarna har fått gått på räknestugor i finansiell ekonomi och affärsredovisning. De tar även hand om att se till att utse ”Årets lärare”.

Näringslivsutskottet fortsätter att vårda våra relationer med våra kontakter ute i näringslivet såsom KPMG, HFAB & Nordea och har sett till att i samband med dessa sponsorer erbjuda roliga event som en aktie & fondkunskapskurs.

Sen har vi vår duktiga ekonomiansvarige Andreas som sköter Eurekhas löpande bokföring och vår sekreterare Amanda som har koll på vår lokal & att nya VG-tentor kommer in.

Tillslut har vi vår ordförande Agnes och vice ordförande Sara Andén som jobbat hårt under året med att allt går som det ska i föreningen samt funnits där och stöttat oss alla i styrelsen.

Eurekha tackar våra medlemmar för denna termin och önskar alla ett skönt sommarlov! Så syns vi igen i höst med en rivstart i och med nollningen!

13227303_1166519053392637_8510152438571656622_o

 

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

KPMG söker en ”Revisorsassistent”

Hej alla ekonomstudenter!

KPMG söker en revisorsassistent med start till hösten. Tjänsten är på heltid i Halmstad. Som revisorsassistent arbetar du tillsammans med kvalificerade medarbetare och skapar en uppfattning om kundernas verksamhet, om risker och möjligheter, utifrån vilken revisonen utförs. Du får arbeta i en roll som innebär stor omväxling, utmaningar och många kundrelationer på daglig basis.

Skicka ditt CV + personligt brev till sandra.johansson@kpmg.se
Märk ansökan med ”Ansökan Revisorsassistent”.

Har ni frågor om tjänsten mailas de till Sandra Johansson, sandra.johansson@kpmg.se

kpmg

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

COLLEGE PARTY

Nu är äntligen vårt första evenemang ute och vi jobbar för fullt för att det ska bli hur kul som helst! Temat är… COLLEGE PARTY!

Onsdagen den 17 februari vill vi se er i era bästa college-outfits, skåla med röda muggar och festa precis som i alla amerikanska collegefilmer.

Vi träffas kl. 19 på Tre Hjärtan och vid ankomst bjuds ni på fördrink för att komma i stämning. Förutom grym musik att dansa till kommer det finnas möjlighet att spela beer pong och flip the cup hela natten lång.

I biljetten som kostar 150 kr ingår en schysst hamburgare och en välkomstdrink. Biljetten köps på Eurekhas kontor med kontanter eller via swish.
OBS! Begränsat antal biljetter, sista försäljningsdag är 10 februari. För att kunna köpa biljetter krävs det att du är Eurekha-medlem men detta blir du enkelt och gratis på http://www.eurekha.se/medlemskap/
Ni kommer även att ha möjlighet att köpa drinkbiljetter på Eurekha som gör det billigare att köpa öl/cider på plats, dessa kostar 40 kr, ordinarie pris är 50 kr.

Glöm nu inte baseballtröjan, pom-pomsen och ett riktigt partyhumör så ses vi på collegefesten.

IMG_3652

Publicerat i Home | Lämna en kommentar

Tack för året!

Vi vill tacka för ett fantastisk år tillsammans med er! Nu lämnar vi över stafettpinnen till nästa styrelse som kommer göra ett minst lika bra jobb!

God jul och gott nytt år önskar Eurekhas styrelse 2015!image

Publicerat i Home | Lämna en kommentar